مقالات

مقاله های مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی

عنوان : Laparoscopy-Assisted Gastrectomy for Early Gastric Cancer Is Safe and Effective in Elderly Patients

موضوع : Submitted for publication March 22, 2009 Journal of Surgical Research 158, 30–32 (2010)

The article authored by Yamada et al. [1] has provided valuable information on the applicability of laparoscopy-assisted gastrectomy (LAG) for early gastric cancer in elderly patients olde....

مقاله های مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی

عنوان : laparoscopic inguinal herniorrhaphies,anatomical considerations

موضوع :

....

مقاله های مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی

عنوان : Laparoscopic surgical techniques in patients with hepatic hydatid cyst

موضوع : No 80, Cuiyinmen, Linxia Rd, Chengguanqu, Centre of Laparoscopic Surgery, Second Hospital, Lanzhou University, Gansu Province, PRC 730030

The aim of this study was to describe in detail the laparoscopic treatment of patients with liver hydatid cyst.....

مقاله های مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی

عنوان : Mesh Fixation in Laparoscopic Incisional Hernia repair

موضوع :

Laparoscopic ventral hernia repair has gained popularity among minimally invasive surgeons. However, mesh fixation remains a matter of discussion. This study was designed to compare noninv....

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32   بعدی


شرکت مدیسا رایا درمان

News  |   Gallery  |   RSS  |   Webmaster  |   Register  |   Contact Us

©Minimally Invasive Surgery Research & Training Center of Excellence - طراحی و برنامه نویسی توسط مهندس علیرضا آذرنگ